Banner

2013.09.04. Tai ar vis dėlto stereotipai buvo sugriauti?

2013 m. rugpjūčio 9-19 dienomis Ispanijos Karalystės Kampano (Campano) ir Chereso (Jerez de la Frontera) miestuose vyko programos „Veiklus jaunimas“ remiamas tarptautinis jaunimo mainų projektas ,,Prejucios fronterizos“. Projektas skirtas žmogaus teisių problemoms gvildenti ir keisti jaunų žmonių požiūrį į nusistovėjusius stereotipus, išankstines susidarytas nuostatas bei prietarus. Tačiau ar įgyvendintas projekto tikslas ir, ar projekto dalyviai pakeitė savo požiūrį bei išankstines nuostatas?

36 dalyviai iš 6 valstybių gali patvirtinti, kad stereotipai buvo sugriauti ir sulaužyti. Jaunimas iš Bulgarijos, Estijos, Graikijos , Ispanijos Karalystės, Turkijos ir, žinoma, Lietuvos pakeitė vieni kitų požiūrį į nusistovėjusius kultūrinius, religinius, rasinius prietarus ir nuostatas.

Lietuvos jaunimo centro atstovams sunkiausia buvo keisti, ne pačius stereotipus, o priprasti prie visiškai skirtingo gyvenimo rimto ir oro temperatūros. Juk Ispanija visus pasitiko nuolat vėluojančiais ir beveik angliškai nekalbančiais žmonėmis bei 40 laipsnių karščiu, kuris gąsdino ne tik šaltuosius lietuvius ir estus, bet ir visus pietiečius. Toks sekinantis karštis ir saulės aktyvumas lėmė, kad ir pietų Europos valstybių gyventojai, kartu su šiaurės šalių atstovais iš karto puolė naudoti apsaugines priemones nuo saulės bei pasirūpino neišsenkančiomis geriamo vandens atsargomis. Kad ir kaip keista projekto programoje buvo matyti beveik 2 valandų pertrauką tarp rytinės ir popietinės neformalaus mokymo programos dalių, tačiau taip vadinama ,,siesta“ visiems buvo reikalinga, kaip išganymas. Kiekvienas stengėsi pabėgti nuo nepakeliamo karščio ir pasislėpti kažkur pavėsyje, jeigu tokį galima rasti, ar užsidaryti vėsioje patalpoje ir tiesiog pailsėti ar pamiegoti bent keliolika minučių.

Kad būtina poilsiauti, pastebėjome visur, kur tik galima. ,,Siestos“ metu beveik nevažiuoja vietiniai traukiniai, uždaromas viešasis baseinas, nes ir gelbėtojams reikia pailsėti. Žinoma, realiai maudytis ir būti saulėje karščiausiu metu yra pavojinga sveikatai, tačiau ,,siestos“ metu uždaromos net didžiosios parduotuvės, o jeigu neturi geriamojo vandens, jo galėsi įsigyti tik iš mažų krautuvėlių, kur vanduo kainuoja tiek pat, kiek ir vynas.

Taip iš dalies buvo sugriautas pirmasis, bene svarbiausias apie visus pietų šalių gyventojus, stereotipas, kad visi pietiečiai tinginiai ir jie miega visą dieną, o ir visiškai nieko nedirba. Projekto dalyviai suvokė, kad ir kaip norėsi, dienos metu, nieko negalėsi padaryti, nes saulė, karštis ir drėgmė vargina ir sekina labiau, nei sunkus fizinis darbas. O po kelių valandų saulėje jautiesi, kaip kasęs griovius visą dieną.

Projekto metu, bene visiems įdomiausia buvo nagrinėti žemėlapius, kaip skirtingos tautos mato save ir kitus Europoje. Lietuvaičiai ir estai džiaugėsi bent tuo, kad didžiojoje dalyje juokingų ir sarkastiškų žemėlapių, kuriuose atsispindi europiečių išankstinės nuostatos, buvo galima save surasti. Mūsų šalys dažniausiai atvaizduotos kaip viena Pabaltijo valstybė, o kartais išskirtos, kaip atskiros šalys. Žinoma, buvo ir tokių žemėlapių, kuriuose Pabaltijo valstybių iš viso nebuvo, o mūsų teritorijos priskirtos prie Rusijos įtakos sferų. Diskutuojant su projekto dalyviais paaiškėjo, kad Lietuva ir Estija pietų europiečiams asocijuojasi su sniegu ir šalčiu, o taip pat ir depresija, todėl nieko stebėtino, kad viename iš nagrinėjamų žemėlapių mūsų valstybės pavaizduotos, kaip savižudžių šalys. Toks vaizdavimas atspindi skaudžią tiesą, juk Lietuva yra viena iš pirmaujančių valstybių pagal savižudžių skaičių. Kad ir kaip keistai ir nemaloniai skambėtų, tačiau tiesa yra karti. Visi mokymų dalyviai nutarė, kad minėtas stereotipas tikriausiai atsiranda todėl, kad šiauriečiams labiausiai trūksta saulės ir saulės šviesoje gaminamo serotonino – ,,laimės hormono“.

Minėto laimės hormono atsargų lietuvaičiai prikaupė visiems likusiems metams. Tam padėjo ne tik saulė, bet ir kiti išgirsti linksmi stereotipai apie mūsų šalį. Lietuva dažnam atrodo tolimas ir nepažįstamas kraštas, kuriame kalbama rusiškai bei geriama daug stipriųjų alkoholinių gėrimų, tačiau pabaltijiečiai gali didžiuotis gražiomis, ilgakojėmis merginomis šviesia oda ir šviesiais plaukaus, dėl kurių išprotėję visi pietų vyrai. Tą patvirtinto ir šis tarptautinis jaunimo mainų projektas. Lietuvaitės ir estės negalėjo nepastebėti veriančių pietiečių žvilgsnių ir susižavėjimo šūksnių bei rodomo dėmesio.

Kaip tikriems stereotipiniams lietuviams, mums darėsi vis linksmiau ir smagiau išgirdus apie kaimynų ir kitų šalių bėdas, nelaimes ir išankstines nuostatas. Lietuva jau nėra vaizduojama, kaip neturtingų emigrantų šalis. Mes priskiriami prie Šiaurės šalių. Tuo tarpu nepalankiausia nuomonė yra apie jauniausias Europos Sąjungos valstybes, t. y. Bulgariją ir Rumuniją. Jos labai dažnam asocijuojasi su romų tautybės žmonėmis. Gaji nuomonė, kad šiose valstybėse gyvena vien romai, apie kuriuos visi turi vienokią ar kitokią išankstinę nuomonę, kuri dažniausiai tikrai nėra teigiama. Bulgarija ir visos Balkanų šalys vaizduojamos kaip neturtingų emigrantų šalys, iš kurių žmonės plūsta į Vakarų Europą dirbti paties juodžiausio darbo. Tokie stereotipai tikrai nedžiugino Bulgarijos projekto dalyvių. Visi kiti susitaikė su ironiškais juokeliais apie tingius, ekonominės krizės kamuojamus pietiečius ir stengėsi į viską reaguoti su humoru bei patys pasišaipyti iš išankstinių nuostatų apie kiekvieną šalį.

Kaip ir kiekvieno tarptautinio jaunimo mainų projekto metu, Ispanijoje visos šalys pristatė savo šalių kultūrą, tradicijas, maistą ir papročius. Tokie kultūriniai vakarai dar labiau prisidėjo prie visų 36 mokymų dalyvių susibičiuliavimo ir išankstinių nuostatų keitimo. Visi suvokė, kad lietuviai ir estai nėra lėtesni, šaltesni ar ne tokie ekspresyvūs. Žinoma, šiauriečiai kaip ir visur, ir visada buvo labiau punktualūs, tačiau pietiečiai patyrė, kad mes nors ir punktualūs, tačiau taip pat linksmi, o mūsų tradiciniai žaidimai ir šokiai gali visus išjudinti ir pralinksminti.

Taigi, lietuvaičiai tikrai sugriovė visų sąmonėje įsitvirtinusius stereotipus apie šaltus, nekalbius ir nedraugiškus lietuvius. Anot, ispanų ir visų kitų projekto dalyvių, mes esame atviri, draugiški, besišypsantys, besidžiaugiantys ir net daug kalbantys žmonės, todėl mums prilipo draugiška pravardė ,,linksmieji rykliai“. Kad ir kaip keistai skambėtų, tačiau ši pravardė skirta ne pietiečiams, o mums, šiauriečiams, kurie viso projekto metu aktyviai dalyvavo mokymuose ir bendravo su bendraamžiais. Šis projektas padėjo ne vienam iš šalies pažvelgti į save ir savo šalį bei tapti labiau atviru ir draugišku aplinkiniams. O kad tokiais visi tapo, patvirtina faktas, kad pasibaigus projektui visi nusprendė, kad būtina vėl ko greičiau susitikti su ,,linksmaisiais rykliai“ dar kartą nuolat vėluojančioje ir nenuspėjamoje Ispanijoje ar šaltojoje Lietuvoje.

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682