Banner

2014.06.25. Ambicija - štai ko trūksta Europai

Lietuvos jaunimo centras prisijungė prie įvairių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, kurios kreipėsi į LR Prezidentę, Ministrą Pirmininką, ragindami birželio 26-27 d. vyksiančiame Europos Vadovų susitikime pritarti ambicingesniems ES tikslams mažinant klimato kaitą. Rašte pabrėžiama, kad norint tikrų permainų, būtina ES padaryti esminę pažangą siekiant susitarimo dėl naujų klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų. Jie turėtų gerokai viršytų dabar svarstomą siekį sumažinti vidinius valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus 40 procentų.

Rašte, kurį pasirašė VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (ECAT), Bendrija „Atgaja“, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“, VšĮ „Energijos taupymo priemonės“, Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacija, Lietuvos jaunimo centras, Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, Socialinė sveikatos akademija, Socialinių investicijų valdymo centras, Susivienijimas Žali.LT, Žaliosios politikos institutas, Prezidentė raginama panaudoti savo įtaką Europos Vadovų Taryboje palaikant tokias konkrečias priemones:

  • susitarti dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų  išmetimų mažinimo tikslo, kuris gerokai viršytų siūlomus 40 procentų;
  • siekiant šio tikslo nenaudoti tarptautinių įskaitymo kreditų. Šiandien 75 procentai ES išorės kreditų realizuojama Rusijoje, Ukrainoje ir Kinijoje, taip išstumiant vidaus investicijas į švarias technologijas;
  • įsteigti skubius ES finansavimo mechanizmus didelio masto pastatų renovacijos programoms vykdyti ir spartesniam atsinaujinančių šildymo technologijų panaudojimui;
  • teikti pirmenybę energetinėms jungtims, kurios padeda užtikrinti ES vidaus energetikos rinkos funkcionavimą užuot plėtojus infrastruktūrą, kuri paprasčiausiai didintų priklausomybę nuo išorės šaltinių;
  • pakeisti neįpareigojantį 2020 m. energijos taupymo tikslą į įpareigojantį tikslą ir reikalauti, kad pagal Efektyvaus energijos vartojimo direktyvą kasmet būtų planuojama renovuoti daugiau (ne tik viešųjų) pastatų;
  • įtraukti įpareigojantį 40 procentų energijos taupymo tikslą į klimato ir energetikos politikos 2030 m. strategiją ir padidinti siūlomą 2030 m. atsinaujinančių energijos išteklių tikslą.

Rašte pabrėžiama, kad ambicinga klimato kaitos politika, didinanti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą ir mažinanti energijos švaistymą, gali žymiai sumažinti priklausomybę nuo energijos importo. Be to, švarių technologijų plėtra skatins inovacijas, didins konkurencingumą ir gerins aplinkos kokybę ir žmonių sveikatą. Kryptinga ir racionali ES politika taip pat prisidėtų ir prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės ir ekonominio konkurencingumo didinimo.

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682