Banner

2015.05.13. Integracijos tema suburs jaunimą Ispanijoje

Balandžio 17 – 26 dienomis 6 jaunuoliai iš Lietuvos dalyvaus Ispanijoje esančiame Cheres de la Frontera mieste vyksiančiame projekte „Speak up! I can't hear“, kuriame su atstovais iš kitų Europos šalių bus nagrinėjamos, kaip jaunam žmogui lengviau integruotis į visuomenę.

Dominykas Salnikas – 24 metų jaunuolis, šiuo metu dirbatelekomunikacijų srityje bei Vilniaus universitete studijuoja kultūros istoriją ir antropologiją. Dominykas sako:  „Pažintis su neįprasta kultūra ir žmonėmis, kurių visuomet kupinos kelionės, jau savaime laikau labai didele duotybe. Žinoma, prisipažinsiu jog patraukė ir dar niekada nelankyta Ispanija, tačiau ne mažiau nei galimybė trumpam išvykti kur šilta ir gražu, dalyvauti projekte paskatino pati projekto tema“.

"Taip dažnai girdime sakant „jaunimas - tai mūsų ateitis“. Tačiau norint gerinti ateitį reikia investuoti į dabartį ir vis dažniau norisi priminti jog jaunimas yra dabar ir čia. Tai, kaip ugdomas nūdienos jaunas žmogus, kokias vertybes perima, savirealizacijos galimybes gauna, lemia tolimesnius jo veiksmus kuriant ateitį, - priduria jis. Projekte Dominykas ieškos atsakymų, ką galime pakeisti šeimos, visuomenės, valstybės lygmenyje, kad jaunas žmogus turėtų daugiau galimybių pasirinkti ir drąsos žengti ten, kur jaučiasi tvirčiausiai.

Mantė Voverytė - 4-o kurso studentė Vilniaus universitete, studijuoja lietuvių filologiją ir reklamą. Taip pat priklauso Lietuvos Skautų organizacijai ir yra vyresnioji skautė. Mergina aktyvi, kūrybiška, ieškanti naujų galimybių gyvenime, o kelionės ir įvairių kultūrų pažinimas jai yra didžiulė vertybė.

„Ispanija yra mano mylimiausia šalis, joje esu buvusi kelis kartus, tačiau kiekvieną kartą ji mane sužavi iš naujo. Šio projekto tema man yra labai įdomi ir aktuali. Manau, kad jaunas žmogus turėtų būti vertinamas kaip idėjų, naujovių ir fizinės bei moralinės jėgos pilnas asmuo. Tinkama linkme pakreiptas ir palaikomas, jis galėtų kalnus nuversti“, - sako Mantė.

Ji teigia, kad yra apmaudu, kad kartais tokie žmonės yra nuvertinami, todėl tampa nemotyvuotais. Pasaulyje yra nemažai pavyzdžių, kai jaunas žmogus pasiekia kur kas daugiau, nei kiti per visa savo gyvenimą. Ji tiki, kad įmanoma padaryti taip, kad tokių žmonių atsirastų daugiau. Mergina tiki, kad galime padėti jauniems žmonėms geriau pažinti save, suprasti, ko jie nori gyvenime, tobulėti, išsikelti didelius tikslus ir juos pasiekti.

Linas Girnys – maisto technologijos studentas Kauno Kolegijoje. Vaikinas labai mėgsta keliauti ir pažinti naujas kultūras, pamatyti bei sužinoti kažką naujo. Taip pat mėgsta žaisti krepšinį bei domisi  maisto gamyba. Šiame projekte Linas panoro dalyvauti vos apie jį sužinojęs, nes mano, jog tai atveria galimybę pakeisti požiūrį į jaunimą, nes vaikino manymu, jaunimo nuomonė vis dar nėra priimama rimtai.

Jogilė Rizgelytė - Vilniaus universiteto pirmakursė psichologė. Merginai jau 21 metai, o ji vis dar pirmam kurse. Taip yra ne dėl to, kad buvo palikta kartoti jo, bet dėl nuolatinių ieškojimų, ėjimo savęs pažinimo link. Jau pabaigus mokyklą išvyko savanoriauti metams į Belgiją. Toks sprendimas tarp vyreniųjų, daugiau mačiusių, nebuvo populiarus, bet mergina visai nesigaili pasirinkus sunkesnį kelią. Tada po metų genetikos studijų VU, ji persiorientavau iš gamtos mokslų srities į socialinių mokslų. Jaunatviškas maksimalizmas bei idealizmas tiesiog neleido jai padaryti kitaip, tai yra - nieko. Dėl šios priežasties ir jaunimo mainai „SPEAK UP! I CAN’T HEAR” savo tema merginai yra labai artimi.

„Jaunas žmogus yra formuojamas savo aplinkos, todėl labai svarbu, kur jis leis savo šaknis. Ar tai bus gera dirva, ar prasta žemė. Tam kad atrastum tąją derlingą vietą, turi atlikti veiksmą: išeiti, palikti, judėti, prabilti, nes kitaip džiūsi, nyksi. Savęs nerealizavimas, savojo pašaukimo neieškojimas alina žmogų. Todėl anksčiau ar vėliau tenka prabilti“, - tokiomis mintimis bei naujų pažinčių jauduliu, pažinimo troškuliu vedina, Jogilė kraus kuprinę Ispanijon.

Agnė Mankevičiūtė - karjeros siekanti Grafikos dizainerė. Baigusi grafikos dizaino studijas Vilniaus Dailės Akademijoje.

„Kelionės ir skirtingų kultūrų pažinimas yra didelė mano aistra, kuri yra neatsiejama nuo bendravimo, todėl šis projektas įdomus tuo, jog tuo pat metu gali susipažinti ir nagrinėti problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio jaunimas“, - teigia Agnė.

Agnės nuomone, bendraujant tokiu būdu, geriau pažįsti save, suvoki savo šalies jaunimo situaciją bendrame pasaulio kontekste, kur negalioja jokios geografinės ribos, tik ugdomas pasaulietiškumas ir bendražmogiškos verytbės.

Erika Raišytė – paskutinio kurso studentė iš pajūrio. Studijuoja lietuvių filologiją ir reklamą Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.

„Ne veltui sakoma – išnaudok visas pasitaikiusias galimybes gyvenime. Nors dabar pats bakalauro darbo rašymo įkarštis, negalėjau praleisti progos sudalyvauti šiame „SPEAK UP! I CAN’T HEAR” projekte Ispanijoje. Atitrūkti nuo rutinos, pasisemti įspūdžių, pabendrauti su kitų kultūrų žmonėmis, pamatyti kaip jie gvildena pagrindinę šio projekto temą – jaunimo intergraciją į visuomenę – bei pasidalinti savo mintimis yra būtent tai, ko tikiuosi iš šio projekto“, – sako Erika.

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682