Banner

2015.07.22. Gyveni ir mokaisi, mokaisi ir gyveni

Būtent su tokiu šūkiu į Lietuvą grįžo 5 iniciatyvūs lietuvaičiai, kurie liepos 4-13 dienomis kartu su dar 38 jaunuoliais iš Vengrijos, Rumunijos, Nyderlandų, Italijos, Slovakijos, Portugalijos ir Graikijos dalyvavo ERASMUS+ remtuose jaunimo mainuose ,,Live and Learn“ Vesprėmo mieste, Vengrijoje, kur buvo aptariamos darbingam jaunimui aktualios temos: jaunimo nedarbas, kompetencijų ugdymas ir praktinis jų panaudojimas, darbo išlaikymas ir t.t.

Kiekviena programos diena buvo itin darbinga- netrūko įdomios, akiratį plečiančios veiklos: kūrybinės dirbtuvės, debatai, vaidinimai, simuliacijos, įvairias kompetencijas ugdantys, interaktyvūs žaidimai. Ryto ir popietinės veiklos metu dažniausiai buvo dirbama tarptautinėse grupelėse, stengiamasi aptari tos dienos temą, rasti dalyvių gimtosiose šalyse aktualias problemas, jų bendrus panašumus ir skirtumus, galimus sprendimo būdus, o šios idėjos būdavo įprasmos kūrybiškai (plakatai, vaidinimai, žaidimai, diskusijos). Kasdienę programą baigdavo bendras temos aptarimas bei dienos įspūdžių pasidalinimas nacionalinėse grupelėse kartu su kiekvienos šalies mentoriumi.

Plėsti akiratį, žinoma, galėjome ir neoficialios programos metu: dalyviai iš įvairių šalių vieni su kitais bendravo, dalinosi patirtimi ir idėjomis. Šio projekto metu sužinojome įvairių kultūrinių subtilybių apie kiekvieną dalyvę šalį, stengėmės įsigilinti į kultūrinius skirtumus ir plėsti savo akiratį. Tai labiausiai padėjo padaryti kasdien rengti kultūriniai vakarai, kurių metu kiekviena komanda pristatydavo savo šalį, jos kultūrą ir tradicijas, pamokydavo tradicinių šokių ar dainų, pavaišindavo tradiciniais valgiais bei gėrimasi. Tai suartino programos dalyvius ir suteikė progą iš arčiau pažinti Europos kultūrų įvairiapusiškumą ir unikalumą.

Šių mainų metu nagrinėta jaunimo nedarbo tema pateikė keletą bendrų tendencijų: Europos jaunimas gauna gerą išsilavinimą, tačiau labai minimalias galimybes įsidarbinti  po studijų, o šios problemos šaltiniai- valstybės valdžia, socialinės normos, prasta ekonomika. Viso projekto metu ugdėme savo kompetencijas ir gilinome žinias, tam, jog darbo rinkoje jaustumėmės tvirtesni, labiau užtikrinti savo gebėjimais, žinotumėme ,kaip teisingai juos panaudoti darbo paieškose. Interaktyvi veikla  kiekvienam dalyviui suteikė galimybę geriau pažinti ne tik visuomenės padėtį, bet ir geriau suprasti savo paties asmenines kompetencijas, jų trūkumus, pranašumus ir būdus jas ugdyti. Taip pat projekto metu buvo nufilmuotas jaunimui darbo padėsiantis ieškotis filmukas, kuris greitu metu bus sumontuotas ir pasidalintas su visos Europos jaunimu.

„Live and Learn“ jaunimo mainai dalyviams suteikė ne tik teorinių žinių apie darbo rinką, nedarbą, karjeros paieškas, bet ir socialinių, bendravimo ir komunikacinių gabumų, nuostabių najų santykių  su unikaliais ir pozityviais žmonėmis iš įvairių Europos šalių, kūrybinės veiklos ir žinoma gero laiko!

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682