Banner

2016.05.15. Jaunimo susitikimas Vroclove - nebuvo net kada atsipūsti

Lietuvos jaunimo centro Erasmus + programos projekto “Bendradarbiavimas inovatyviam socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui” savanorių komanda š.m.balandžio 25 - 29 d. Lenkijoje, Vroclove dalyvavo pirmosiose tarptautinių mokymų veiklose. Savaitę trukusiuose intensyviuose mokymuose taip pat dalyvavo savanoriai Lenkijos ir Čekijos. Projekto organizatoriai rengė programą, siekdami sukurti tinkamą erdvę komunikuoti jaunimui iš skirtingų šalių, taip pat apibendrinti atlikto tyrimo rezultatus, kuriuo buvo siekiama išanalizuoti neformalaus ugdymo metodus, kuriais galima plėtoti ir ugdyti socialines ir pilietines kompetencijas, siekta sužinoti iš jaunų žmonių kokie jų poreikiai socialinėje ir pilietinėje sferose, supažindinti jaunimą su mokymo(si) tęstinumo schema.

Mūsų komanda programą įvertino labai puikiai. Ji buvo įdomi, įvairi ir naudinga. Buvo netikėta, kad pasitelkiant įvairiausius neformalius metodus, buvo plėtojama rimta projekto tema,  pilietinių ir socialinių kompetencijų sąvokų supratimas bei jų raiška ir įsitraukimo skatinimo galimybės jaunimo tarpe.

Įgyta nauja patirtis stebint įvairiausių metodų pristatymus, kuriuos parengė kiekvienos šalies komanda, pagal atlikto tyrimo rezultatus, dalyvaujant tematiniuose žaidimuose ir tiesiog komunikuojant. Kai kurie išbandyti metodai buvo sudėtingai perprantami, tačiau aptarimo metu nutarta juos modifikuoti pagal mūsų poreikius ir projekto temą.

Na, o įgytos žinios absoliučiai pateisino dalyvių lūkesčius ir kompensavo nuovargį intensyvių veiklų metu. Informacija apie formalų, neformalų ir savaiminį švietimą mokymą(si), daugeliui dalyvių buvo nauja, tačiau itin vertinga. Skirtingų veiklų rėmuose virė diskusijos itin aktualiomis temomis pasauliniu mastu, pabėgėlių krizė, ekonomika, politika, istorija ir pan. Diskusijų metu jaunimas išsakė savo  nuomones apie iškilusias socialines ar ekonomines problemas, dalinosi apmąstymais ir idėjomis kaip visko galima išvengti, kaip spręsti, kaip prisidėti. Įsitraukdami į veiklas ugdėme kritinį mąstymą, atmintį, verbalinę ir neverbalinę komunikaciją, greitą reakciją ir kitas kompetencijas.

Smagu pasidžiaugti, jog Lietuvos jaunimo centro savanorių parengtas pasirinktų metodų pristatymas, pasitelkiant vaidybinius gebėjimus buvo tikrai išskirtinis, kūrybiškas ir įvertintas. Taip pat prieš išvykstant į mokymus atsakingai, visi  drauge atrinkome ir ruošėmės i mūsų siūlymo derdians žaidimo metodo praktiniam išmėginimui. Daugeliui metodas patiko, įsitraukė noriai ir sklandžiai, keletui dalyvių pasirodė painu, todėl daugiau stebėjo nei veikė drauge.

Turėjome puikią galimybę įsitikinti Vroclovo miesto grožiu, išskirtinumu kultūriniu ir istoriniu paveldu, dalyvaudami miesto ture pėsčiomis. Taip pat organizatoriai atkleidė ir inovatyvų miesto požiūrį, galimybes ir sukurtą infrastruktūrą, kai lankėme “Hidropolį”, šiuolaikišką muziejų, atskleidžiantį vandens stichijos paslaptis.

Kiekvienos dienos pabaigoje organizavome mūsų komandos refleksijos laiką. Vertinome ir įsivertinome,  ugdėme komandinio darbo įgūdžius, gebėjimą išsakyti savo nuomonę, diskutuoti  ir išklausyti, panaudodami dienos metu gautas žinias, mokėmės gebėti pažvelgti į situaciją iš kitų perspektyvų, analizuoti bei suprasti ir išklausyti kitus žmones.

Mokymų aplinka ir besirūpinančios organizacijos sukurta aplinka išties buvo palankitiek veikloms tiek ir trumpoms pertraukėlėms. Tai pateisino skirtingų dalyvių lūkesčius – viename pastate galėjome rasti ir riedlenčių parką, ir zonas privačiam poilsiui. Visi dalyviai sukūrė jaukią ir visiems malonią aplinką, nuo pat atvykimo pradžios visi buvo geranoriški ir labai draugiški, turėjo daug bendrų interesų, bet tuo pačiu su skirtingomis nuomonėmis ir požiūriu.

Šiuo metu mūsų komanda intesyviai ruošiasi artėjantiems mokymams Vilniuje. Birželio 27 d- Liepos 1 d. laikotarpiu esame atsakingi už tarptautinių mokymų organizavimą ir vykdymą Lietuvoje. Šiems mokymams keliami  tikslai yra siejami su pirmaisiais mokymais Lenkijoje ir jų rezultatais,  taip pat su galutine projekto produkto vizija. Pasitelkiant organizazijos patirį darbe su jaunimu rengsime programą, kuria sieksime detaliau išanalizuoti ir apibrėžti socialinių ir pilietinių kompetencijų sąmpratą jaunimo tarpe, peržvelgiant istorinius (praeities )ir numatomus (ateities) veiksnius, jų įtaką šių kompetencijų formavimui(si) ir raiškai. Ieškosime idėjų apie aplinkas, kurios jaunimui natūraliai leidžia įgyti ir plėtoti socialinius ir pilietinius įgūdžius. Taip pat bus skirtas laikas atliktų namų darbų pristatymui. Visų projekto partnerių šalių komandos turi pasiruošti vpristatyti idėjas žaidimo virtualioje aplinkoje kūrimui, kuris prisidėtų siekiant plėtoti minimas kompetencijas. Kita namų darbų dalis- mokymų Lenkijoje metu sukurto metodo praktinis išbandymas realioje apinkoje ir situacijoje, taiga šiam eksperimentui pristatyti specialiai bus skiriama programos dalis. Neabejotinai supažindinsime su Vilniumi bei didžiuosimės savo Lietuva, skirdami laiko ekskursijoms, įdomiems turams. Planuojama organizuoti socialinio veiksmo “dirbtuves”, įsiliejant į skirtingas miesto vietas, aplinkas, situacijas.

Kitų metų pradžioje planuojami paskutiniai tarptautiniai projekto mokymai Čekijoje (Prahoje), kurių metu bus skiriama daugiausiai dėmesio projekto “Bendradarbiavimas inovatyviam socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui” galutinio intelektinio produkto sukūrimui.

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682