Banner

2016.07.20 Vilniuje organizuoti jaunimo mokymai

Birželio 27- Liepos 1 dienomis Lietuvos Jaunimo Centro Erasmus + programos projekto “Bendradarbiavimas inovatyviam socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui” savanorių komanda organizavo ir įgyvendino antruosius du metus truksiančio projekto mokymus Vilniuje. Projekto koordinatoriai glaudžiai bendradarbiaudami ir siekdami kuo geriausių projekto rezultatų, mokymams iškėlė tikslus, kurie buvo siejami su pirmaisiais mokymais Lenkijoje, taip pat su galutine projekto intelektualaus produkto vizija. Programa buvo atidžiai kuriama pasitelkiant projekto dalyvių ir partnerių-organizacijų patirtį.

Jaunimo iš Čekijos, Lenkijos ir Lietuvos susitikimo-mokymų metu daug laiko skyrėme komandos narių pažinimui, komandinio darbo įgūdžių formavimui, skirtingomis veiklomis siekėme detaliau išanalizuoti ir apibrėžti socialinių ir pilietinių kompetencijų sampratą jaunimo tarpe, įsigilinti į pačių dalyvių turimas kompetencijas, įtraukiant juos į įvairias situacijas, pasitelkiant skirtingus neformalaus ugdymo metodus. Taip pat siekėme paskatinti dalyvius peržvelgti ir "išgyventi" kompetencijų pokyčius istoriniame kontekste ir pasvarstyti apie šių kompetencijų raišką ateityje. Siekėme įkvėpti jaunimą idėjomis apie aplinkas, kurios natūraliai leidžia įgyti ir plėtoti socialinius ir pilietinius įgūdžius. Taip pat labai svarbi programos dalis -eksperimentinės veiklos pristatymas, virtualaus žaidimo idėjų generavimas ir tolesnių projekto veiklų planavimas.

Pirmosios dienos programos metu dalyviai išklausė ir įsitraukė į interaktyvios paskaitos veiklas, kurias organizavo jaunimo darbuotojas Aurimas iš Jaunimo reikalų departamento...Neformalių žaidimų ir veiklų metu, lektorius siekė atkreipti dalyvių dėmesį į pilietiškumo ir socialinių įgūdžių svarbą, per savuosius išgyvenimus ir patirtis..."Koks didis Esu aš"...

Tolimesnėse veiklose jaunimas nagrinėjo kokios Jiems svarbios yra socialinės ir pilietinės kompetencijos. Neformalių metodų veiklų metu dalyviai  išryškinę svarbiausias kompetencijas susiskirstė į 6 mišrias grupes. Kiekvienai jų atiteko viena iš svarbiųjų kompetencijų. Užduotis: parengti vaidinimą, kuriuo atskleistų kaip skirtingais, svarbiais istorijos periodais evoliucionavo konkreti kompetencija ir kaip ji gali atrodyti ateityje. Užduoties pristatymui parengtos gairės, kurios reprezentavo skirtingus visuomenės raidos praeityje ir dabartyje periodus. Tai – akmens amžius, viduramžiai, naujieji laikai, “Modernybė”, dabartis ir ateitis. Visų komandų pasirodymai buvo išties įspūdingi ir jaunimas puikiai atskleidė savo apmąstymus ne tik apie minėtų kompetencijų vertę, bet ir jų istorinę raidą.

Taip pat dalyvių laukė didieji išgyvenimai, išbandymai, pažintis su įvairiu Vilniumi, problemų ir situacijos analizė, pasirengimas pilietinei akcijai...akcijos sukūrimas ir įgyvendinimas pagal "užduočių mieste" rezultatus... 
Trečiosios dienos metu, jaunieji Čekijos, Lenkijos ir Lietuvos piliečiai, gavo ypatingas užduotis, kuriomis programos organizatoriai siekė paskatinti dalyvius stebėti, ugdyti(s) ir (į)vertini socialines ir pilietines kompetencijas konkrečiose situacijose, taip susidarant savo nuomonę apie Vilnių, miesto visuomenę, problemas...stebėti aplinką ir kompetencijų raišką joje...Taip pat popietę lankėmės pačiame inovatyviausiame ir glaudžiai susijusiame su projekto tema muziejuje -Prezidentūroje "Valstybės pažinimo centre". Čia atradome daugybę idėjų, kaip jaunus žmones paskatinti pilietiškumui...

Ketvirtą dieną vienoje iš jaukių Vilniaus erdvių jaunimui, Antakalnio atvirame jaunimo centre "Žalianamis" projekto komanda susipažino su šių erdvių paskirtimi, galimybėmis ir pasiūlymais jaunimui, savanorystės idėjomis Čia pat pristatinėjo trečiosios dienos veiklų mieste rezultatus, kuriais vadovaujantis , per trumpą laiką komandos surengė įspūdingas ir skirtingas pilietines akcijas Antakalnio mikrorajone...

Kitų metų pradžioje numatomi paskutiniai tarptautiniai mokymai Čekijoje, kurie bus skirti konkrečių užduočių suformavimui, pasiskirstymui ir atlikimui, siekiant galutinio projekto rezultato- inovatyvios neformalaus kompetencijų ugdymo priemonės sukūrimo.

 

Veiklų Vilniuje akimirkas galima rasti čia:

https://www.facebook.com/JaunimoCentras/photos/?tab=album&album_id=1043071009095874&__mref=message_bubble

https://www.facebook.com/JaunimoCentras/photos/?tab=album&album_id=1043084192427889&__mref=message_bubble

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682