Banner

“Bendradarbiavimas inovatyviam socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui” (2015-2017)

Erasmus + programos projektas “Bendradarbiavimas inovatyviam socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui” (2015-2017)

Projekto idėja gimė atsiradus poreikiui tobulinti švietėjiško darbo su jaunimu metodus, siekiant įtraukti jaunus žmones į vietinių bendruomenių veiklą, didinti jų pilietinį ir demokratinį aktyvumą, pasitelkiant savanoriškos veiklos, narystės NVO ar jaunimo tarybose galimybes. Taip pat naudojimąsi internetu pateikti kaip aktyvaus pilietinio įsitraukimo būdą. Numatytiems tikslams įgyvendinti bus siekiama suteikti naujų žinių jaunimo švietėjams, kurios suformuotų požiūrį ir padėtų imtis efektyvios veiklos numatomiems rezultatams gauti.

Bendradarbiavimo tikslai:

  • skatinti ir įgalinti jaunus žmones aktyviam pilietiškumui;
  • palaikyti ir remti jaunimą praktiškai įgyvendinant savo idėjas, kuriomis būtų sprendžiamos problemos ir įveikiami iššūkiai su kuriais susiduria savo bendruomenėse;
  • internacionalizuoti darbą su jaunimu, tobulinti žmonių, kurie dirba su jaunimu kompetencijas, didinti profesionalumo lygmenį;
  • stiprinti darną tarp skirtingų ES ir nacionalinio skaidrumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad įgūdžiai ir įgyta kvalifikacija galėtų būti pripažįstama tarptautiniu mastu.

Tarptautine partneryste, kuri jungia ne pelno siekiančias, “skėtines” organizacijas ir viešas institucijas bei jaunų ekspertų dalyvavimą, bus kuriamas ir plėtojamas aukštos kokybės intelektinis produktas- Inovatyvus metodų rinkinys, socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui.

Ši priemonė atlieps realų institucijų  poreikį bendradarbiavimui. Vis dar egzistuoja atotrūkis tarp jaunimo įsitraukimo skirtingose ES šalyse, deja, įsitraukimo ir aktyvumo lygmuo beveik visur labai žemas. Taip pat labai svarbu padidinti galimybes jaunimo darbuotojams keistis patirtimi, naudotis kitų Europos šalių metodologijomis. Priemonė bus kuriama suvienijant skirtingų sričių ekspertus, konsultantus, jaunimo darbuotojus, jaunimo organizacijas ir pavienius jaunus žmones. Tokiu būdu ištobulintas priemonės turinys bus priimtinas visoms suinteresuotoms organizacijoms, taip pat prieinamas kitose, ne partnerių šalyse bei naudingas ir patrauklus ne tik su projektu susijusių kompetencijų tobulinimui.


Projektas yra finansuojamas Erasmus+ programos.

Projekto partneriai:

Fondas “Umbrella”, kuris teikia pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms Lenkijoje;

Čekijos taryba vaikams ir jaunimui;

Lietuvos jaunimo centras.

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682