Banner

2017.10.26. Juodąjį penktadienį jaunimas būrėsi Kablyje

Spalio 13 d., penktadienis, ne visiems buvo itin „juodas”. Šios dienos pavakarėje Lietuvos Jaunimo Centras subūrė daugiau nei penkiasdešimt aktyvių žmonių, su tikslu pasidalinti du pastaruosius metu vykdyto Erasmus + programos projekto „Bendradarbiavimas inovatyviam socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymui” rezultatais. Renginio tikslas – įkvėpti jaunimo darbuotojus, mokytojus ir kitus suinteresuotus asmenis naudoti naujai sukurtas neformalaus mokymo(si) priemones, siekiant tobulinti jaunimo socialines ir pilietines kompetencijas.

Tiesa, siunčiamas pakvietimas ir renginio skelbimas su žinute „Pagauk socialinį kablį”, kaip dalyviai minėjo, buvo gana provokuojantis, todėl daugeliui sukėlė susidomėjimą. Renginio pavadinimą ir formatą projekto įgyvendinimo komanda sugalvojo sąmoningai, naudodama vieną iš projekto metu sukurtų priemonių „Canvas” modelį, kaip pavyzdį puikaus inovatyvaus įrankio, kuriuo galima kurti, organizuoti ir plėtoti įvairias veiklas jaunimui. Čia kaip pavyzdys buvo pateikiamas renginio planas, kurio tikslas – projekto rezultatų sklaida. Tačiau būdas, tikslinės grupės dėmesiui pritraukti, tai pasirinkta neįprasta erdvė, kur jauni žmonės mėgsta rinktis, dalyvauti įvairiuose renginiuose. Taigi, šio renginio plano pateikimas „Canvas“ modelyje, buvo puikus pavyzdys edukacines veiklas ir veiklas su jaunimu įgyvendinantiems žmonėms, parodant, kaip galima net ir labai rimtas ir svarbias temas analizuoti ir plėtoti neformaliose erdvėse, taip atliepiant jaunimo poreikius ir interesus.

Renginys vyko pagal kruopščiai suplanuotus tris etapus:

  1. Projekto idėjos, eigos ir rezultatų pristatymas, su sukurtų produktų apibūdinimu, naudojimo instrukcija, nauda.
  2. Debatai – diskusija socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymo(si) temomis, situacijos Lietuvoje ir Europoje aptarimu, taip pat problemų, su kuriomis susiduria jaunimas.
  3. Interaktyvi dalis, kurioje buvo pristatomas ir praktiškai išmėginamas neformalus vaidmenų žaidimo „LARP Village” metodas.

Visus svečius penktadienio popietę organizatoriai pasitiko su garuojančia kava, gardžia arbata ir užkandžių gausa. Ankščiau atvykusius sutelkė pokalbiams, informavo apie renginio eigą.

Projekto komanda renginio dalyvius pasveikino ir pasidžiaugė jų susidomėjimu projekto tema. Po įžangos apie projekto veiklas, eigą bei rezultatus, detaliai pristatytas kiekvienas projekto metu sukurtas produktas, pademonstruojant praktiškai, suteikiant informaciją apie panaudojimo galimybes, ir būdą atsisiųsti tiek knygą ir telefoninę programėlę, tiek prisijungti prie internetinės svetainės. Visiems dalyviams buvo įteikta dalomoji medžiaga, kuri trumpai atspindėjo visus sukurtus produktus su jų aprašymu. Sukurtas išmaniosios programėlės prototipas – mini išmanusis telefonas su ekrane esančiu originaliu programėlės atvaizdu, taip pat butaforinis kompiuteris su ekrane esančiu projekto internetinės svetainės vaizdu, bei knyga – mini publikacijos versija su originaliu jos dizainu. Organizatorių manymu, tokia dalomoji medžiaga pagelbės dalyviams po renginio turėti trumpą, suprantamą ir lengvai prieinamą informaciją, kuria prireikus galės pasinaudoti.

Neformali diskusija „Socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymo(si) poreikis darbe su jaunimu. Situacija. Galimybės. Iššūkiai.” buvo itin aktyvi ir „gyva”. Ją moderavo daugeliui gerai žinomas, aktyvus pilietinėje ir socialinėje veikloje, aktorius, dainininkas, renginių ir laidų vedėjas Dominykas Vaitiekūnas. Probleminius – teminius klausimus jis pateikė labai vaizdžiai, intriguojančiai, su patirtiniais pavyzdžiais, kurie įkvėpė pasisakyti ne tik diskusijoje dalyvavusius ekspertus – svečius, bet ir klausytojus iš auditorijos. Diskusijos metu buvo analizuojami šie su projekto tema ir rezultatais susiję klausimai:

  • Socialinės ir pilietinės kompetencijos – kas tai? Kam tai?
  • Jaunimo pilietinis aktyvumas. Galimybės, problemos.
  • Jaunuolių su mažom socialinėm galimybėmis dalyvavimas socialinėje, bendruomeninėje ir pilietinėje veikloje. NEET jaunimas (nedirbantis ir nesimokantis jaunimas; angl. „Not in Education, Employment, or Training“) – kokia NEET jaunimo situacija Lietuvoje, ar turime darbo su šiuo jaunimu pavyzdžių, programų, idėjų? Pilietinio aktyvumo, įsitraukimo ir švietimo poreikis. Iššūkiai.
  • Tarptautinis bendradarbiavimas – kokia jo reikšmė, siekiant ugdyti socialines ir pilietines kompetencijas? Kokia tarpkultūrinio švietimo reikšmė?
  • Neformalus ir formalus švietimas – pilietinių ir socialinių kompetencijų ugdymui skiriamas dėmesys, metodai, integravimas. Kokia praktinė formalių ir neformalių metodų patirtis.
  • Jaunimo darbuotojų tobulinimo(si) poreikis ir motyvacija, naujų ir turimų įgūdžių stiprinimas. Kas lemia sėkmingą darbą su jaunimu?
  • Pilietiškumo ugdymas.  Kaip jis organizuojamas šiuolaikinėje mokykloje, kokius metodus taiko mokytojai, kokie ugdymo rezultatai? Ar skiriamas dėmesys pilietiškumo ugdymui nevyriausybinių organizacijų veiklose, kokia patirtis, iššūkiai?

Diskusijoje girdėjome įvairių nuomonių, pokalbis buvo itin turiningas, kadangi jame dalyvavo įvairių sričių atstovai, profesionalai, ekspertai. Sukaupę patirtį, žinias ir asmenines įžvalgas. Tai buvo skirtingus sektorius atstovaujantys žmonės, mokytojai, dėstytojai, jaunimo darbuotojai, nevyriausybinių institucijų ir jaunimo atstovai:

Aušra Simoniukštytė – tarpkultūrinio ugdymo specialistė ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja;

Aušra Žemaitytė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė;

Dr. Jolita Buzaitytė – Kašalynienė – Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros docentė;

Faustas Meškuotis – Vilniaus Jėzuitų gimnazijos istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas;

Indrė Maršantaitė – jaunimo darbuotoja, Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Vilniaus mieste;

Kasparas ir Margarita – „Vilnius social club“ gatvės darbuotojų komanda;

Neringa Žalėnė – socialinė darbuotoja, BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namų žmonėms su proto negalia vedėja.

Labai sėkmingai ir emocionaliai vyko interaktyvioji renginio dalis “LARP village” metodo išmėginimas. Kuri visi dalyviai norisi įsitraukė ir įsigyveno į pateiktą scenarijų ir taisykles, kurio metu nepažįstami žmonės buvo padalinti į grupes, turėjo bendrauti, bendradarbiauti ir turėti nuomonė bei ją apginti, priimant tam tikrus bendruomeniniu sprendimus. Šią veiklai vadovavo patyrusi, vis labiau populiarėjančio metodo metodo entuziastė, kuri labai aiškiai ir smagiai pravedė visas dalis, nuo apšilimo, įgyvendinimo ir refleksijos. Tiesa, refleksijos dalis, galvojant apie metodo naudojimą socialinių ir pilietinių kompetencijų plėtojimui, yra ypač svarbi. Kadangi būtent jos metu dalyviai gali įvardinti savo asmenines ir komandos emocijas, kaip jos keitėsi, kaip svarbu ar nesvarbu priklausyti bendruomenei ir dalyvauti jos veikloje, mėginti šią patirtį pritaikyti realybėje.

Malonu buvo sulaukti daugybės besidominčių Lietuvos Jaunimo Centro veikla, bei įgyvendintu projektu.

Negalėjusiems dalyvauti renginyje, turime puikią žinią, jog projekto metu sukurtas metodų rinkinys, informacija apie projektą ir kitus jo metu sukurtus produktus yra pasiekiama tinklapyje www.findthemethod.eu

Leidinį “Pathways” galite parsisiųsti ČIA

Neformalių metodų rinkinį ir išmaniąją programėlę galite parsisiųsti NEMOKAMAI android sistemoje.

 

Jei turite daugiau klausimų, ar norite gauti papildomos informacijos, galite kreiptis el. Paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , arba tel. +37060117028

 

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682