Banner

"Know Your Needs" (2013)

ES programos „Veiklus jaunimas“ jaunimo mainų projektas (2013 m. Gegužė–Spalis)

Vis dažniau iš politikų lūpų girdima apie tokias problemas kaip jaunimo nedarbas, prasta švietimo kokybė, emigracija. Visos šios problemos, mūsų manymu, tiesiogiai susijusios su pačio jaunimo poreikiais, todėl Lietuvos jaunimo centras organizuoja jaunimo mainus būtent norėdamas nustatyti Lietuvos, Estijos, Ispanijos ir Didžiosios Britanijos jaunimo poreikius. Pasirinkę emigraciją, kaip specifinę problemą, aktualią ne tik naujosioms ES šalims, bet liečiančią ir senbuves, projekto dalyviai prieš atvykdami į projektą atliks emigracijos ir imigracijos tyrimą jaunų žmonių tarpe – kas juos verčia palikti gimtąsias šalis ir dažniausiai vykti į retai pažįstamus kraštus, netgi nemokant kalbos?

Šis tyrimas taps pagrindu diskusijoms ir užsiėmimams mainų metu, kurių metu bus susitelkiama ties švietimo, karjeros ir asmeninės motyvacijos klausimais tarp jaunimo. Naudojantis įvairiomis neformalaus švietimo metodais, jaunimas bus kviečiamas dalintis savo patirtimi, stebėti save, nustatyti savo poreikius, kaip savanorystė yra susijusi su asmeniniu tobulėjimu, įvairias jaunimo problemas ir kaip jos sprendžiamos.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos programos „Veiklus jaunimas“ veiksmo 1.1 „Jaunimo mainai“ rėmuose.

 

 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682