Banner

„Įtraukianti laisvė“ (2011 m.)

Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų projektas (2011 m. gegužė–lapkritis)

Šešių dienų trukmės jaunimo mainuose dalyvavo 12 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo atstovų. Projektu siekta suburiant abiejų valstybių jaunimą skatinti tarpkultūrinį dialogą ir tarpusavio supratimą. Projekto metu buvo nagrinėjamos ne tik tarpnacionalinio bendravimo problemos, bet ir kitos, su tolerancija susijusios, temos.

Jaunimo mainų metu didelis dėmesys kreiptas tolerancijos skatinimui: mainuose dalyvaujantis jaunimas nagrinėjo religinės, lytinės, rasinės ir etninės diskriminacijos klausimus. Didelės svarbos susilaukė prioritetinės temos – kova su rasizmu ir ksenofobija, įvairių etninių ir religinių grupių dialogas ir mažumų teisės. Naudojant neformalaus ugdymo metodus (Compass – žmogaus teisių švietimo jaunimui žinynas, vaidmenų žaidimai, apskriti stalai ir užsiėmimai lauke), stengtasi keisti jaunimo nuostatas: žmonės turi būti vertinami ne pagal stereotipus, bet pagal savo veiksmus ir elgseną individualiai.

Projektas finansuotas Lietuvos ir Lenkijos Jaunimo mainų fondo lėšomis. Projekto partneris – Education and Social Research Center (Lenkija).

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>


 

      Lietuvos jaunimo centras, Blindžių g. 17, LT-08111, Vilnius, Tel.: +37065911080, info@ljc.lt, kodas 302494682